Tidløse landskap

Jeg arbeider med akvarell i et minimalistisk formspråk mellom det kvasse og det flytende, lag på lag, farge på farge. Uttrykket baserer seg på landskapsobservasjon og naturminner.
Jeg arbeider gjerne i serier, og er opptatt av at fargen i seg selv kan gi rom for assosiasjoner og individuell tolkning.